Disclaimer Ravar.nl

Ravar.nl besteed de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Echter aanvaardt Ravar.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie welke op deze site te vinden is. Tevens zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe en indirecte schade, bijvoorbeeld door het verlies van data en gegevens of derving van inkomsten, welke zijn ontstaan door de Ravar.nl website.

Ravar.nl verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

Ravar.nl heeft het recht om op ieder gewenst moment haar website te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Ravar.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ravar.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Niets uit Ravar.nl mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ravar.nl. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, ajstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Alle auteursrechten (intellectueel en anderszins) en toestemmingen daaromtrent behoren toe aan en zijn verkregen door Ravar.nl. Opgestuurd materiaal wordt automatisch eigendom van Ravar.nl en mag door Ravar.nl gebruikt worden ten behoeve van deze website.

Deze disclaimer is niet van toepassing op websites van derden welke door middel van links via deze website kunnen worden bezocht. Ravar.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Bedrijfsinformatie omtrent Ravar.nl zoals KVK en adresgegevens, kunt u vinden op de contactpagina.

INLOGGEN FOTOALBUM

gebruikersnaam:
  
wachtwoord:
  

RANDOM PORTFOLIO

RANDOM PORTFOLIO